logotipo  
 
Pol’gon Industrial. C. Curtidors, 30
Apdo., 166 43800 Valls (Tarragona)
Tel. 34 977 60 15 83
Fax 34 977 61 34 80
E- mail: info@fundicion-vila.com
 

On estem

Les nostres instalálacions es troben en el Pol’gon Industrial de Valls.